Bulgar Society

Химнъ на Св. Климента

На нераздѣлний роденъ край Звѣздата и възхода! Чрѣзъ твоя духъ народа Прѣзъ цѣли вѣкове мечтай, — Просторъ и висоти, О, Клементе свети! И облакъ не еднажъ смрачи Небето му красиво; И чашата горчива Изпи съ насълзени очи, — Но стражъ му бѣше ти, О, Клименте свети! Саминъ срѣдъ хиляди тегла, Остана неприведенъ Ту първи, ту послѣденъ Блѣнува твоитѣ дѣла, — И тебе нощь и день, О, Клименте свещенъ! И твоя подвигъ вѣкове Запази въ родно слово. Сега той бѫдно ново Въ борба за родний духъ кове, Тъй както нѣвга ти, О, Клименте свети! На края роденъ вѣрний синъ, Любовь и блѣнъ въ народа! — Изгрѣя вечъ свобода Надъ Шаръ, надъ Емусъ и Пиринъ, — Що пръвъ я възвѣсти О, Клименте свети! Закрилникъ български бѫди Прѣдъ свѣтлий тронъ на Бога, Та нивга изнемога Да не усѣтимъ ний въ гърди — Моли се, прѣсвети За нази сѣвга ти!